Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 januari 2008

euros.jpg picture by vgendDe AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.
Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.
Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2008. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.
Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

Alleenstaande 
                      Met heffingskorting     Zonder heffingskorting

Bruto*                € 999,72                           € 999,72

Loonheffing         € 0,00                               € 156,83

Bijdrage Zvw       € 71,97                             €    71,97

Netto                 € 927,75                            € 770,92

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 53,68 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Lees verder...

Ombudsman Pensioenen

 Hebt u problemen met uw pensioen, weet dan dat er een ombudsman pensioenen is! De Ombudsman Pensioenen is op 1 april 1995 ingesteld door de Vereniging van Bedrijfstak­pensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf) gezamenlijk. Er bestond behoefte aan een onafhankelijke instelling die klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds kon behandelen. Lees verder...

Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 juli 2007

euros.jpg picture by vgendDe AOW kent verschillende uitkeringsbedragen. De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie. Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2007. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen. Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

Lees verder...

Werkende senioren komen steeds vaker voor.

 We moeten ('met z'n allen' zoals Balkenende dat zegt) langer gaan werken om de gevolgen van de vergrijzing in de komende decennia op te vangen.

Van regeringszijde werden maatregelen genomen om flexibilisering van de loopbaan mogelijk te maken, maar ook in steeds meer CAO's wordt langer doorwerken mogelijk. En zie: nu al stijgt het aantal werkende ouderen.

Van de mensen tussen 55 en 65 jaar werkte vorig jaar 41,7 procent; een stijging met twee procentpunten ten opzichte van 2005. Nederland ligt daarmee op koers voor het halen van de Lissabon-doelstelling ten aanzien van arbeidsparticipatie van ouderen in 2010. Die is vastgesteld op 50 procent.

Lees verder...

Hoe achterhaal je oude polissen als je met pensioen gaat?

 Pensioen moet je aanvragen bij de pensioenuitvoerder. Heb je meerdere werkgevers gehad en weet je niet meer waar je pensioen opgebouwd hebt? Kijk hier hoe je die ‘vergeten' pensioenen kan achterhalen.

Pensioen moet je aanvragen bij de pensioenuitvoerder. Heb je meerdere werkgevers gehad en weet je niet meer waar je pensioen opgebouwd hebt? Kijk hier hoe je die ‘vergeten' pensioenen kan achterhalen.
Via de werkgever bouwen de meeste werknemers een aanvullend pensioen op. De premie voor dat pensioen wordt betaald aan een pensioenfonds of verzekeraar. Dit pensioen moet je zelf aanvragen bij het pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Telkens wanneer je ontslag nam of kreeg of van werkgever veranderde, kreeg je een opgave mee van de hoogte van het opgebouwde pensioen. Met deze opgave(n) kun je je pensioen aanvragen bij de pensioenuitvoerder(s).

Lees verder...

65-plussers met aanvullende bijstand wel langer op vakantie.

 65-plussers die naast AOW aanvullende bijstand ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), houden recht op dertien weken vakantie per jaar.

Onlangs diende staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel in over de vakantietermijn. Hierin staat dat bijstandsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder nog maar vier in plaats van dertien weken per jaar in het buitenland mogen doorbrengen. 65-plussers die bijstand ontvangen, houden recht op dertien weken vakantie.

Lees verder...

SVB opnieuw naar rechter over huisbezoeken aan AOW’ers

 Om helderheid te krijgen over het thuis controleren van AOW'ers op fraude, gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terug naar de kortgedingrechter en niet in hoger beroep. Door een uitspraak van de rechter in Den Haag vorige maand moest de SVB huisbezoeken aan onverdachte AOW'ers stoppen. De uitvoerder van het staatspensioen vraagt de kortgedingrechter nu om dit vonnis te herzien.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moest stoppen met huisbezoeken aan mensen met een AOW-uitkering die niet van fraude worden verdacht. Dat had de rechter in Den Haag vorige maand bepaald.
De zaak was aangespannen door de ANBO. De ouderenorganisatie vond dat deze gang van zaken te veel inbreuk op de privacy maakt.
De SVB controleert sinds 1999 of ouderen toch samenwonen terwijl dat op papier niet zo is. Indien zij werkelijk samenwonen hebben ze recht op minder AOW. Om dat te controleren hield de SVB onaangekondigde huisbezoeken.

De rechter oordeelde dat huisbezoeken wel toegestaan zijn, maar alleen als er een concrete verdenking van fraude is.

Lees verder...

Zorgregeling in de AOW

 Mensen die hulpbehoevend zijn hebben dagelijks hulp nodig in hun verzorging. Uit praktische overweging trekt men daarom meestal bij elkaar in huis. Tot nu toe werd het AOW-pensioen dan aangepast: het alleenstaandenpensioen werd verlaagd naar het pensioen voor gehuwden en samenwonenden. Maar door de nieuwe regeling houden mensen met terugwerkende kracht vanaf 4 april 2006 voortaan hun alleenstaandenpensioen. Hiervoor gelden wel voorwaarden

Wanneer valt u onder de zorgregeling?

Lees verder...

Bedragen en vakantiegeld AOW

euros.jpg picture by vgendDe AOW kent verschillende uitkeringsbedragen. De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie. Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2007. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen. Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont.... Lees verder...

Betaaldagen AOW

euros.jpg picture by vgendOp de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank:

 

  • 23 juli 2007 
  • 23 augustus 2007 
  • 24 september 2007
  • 23 oktober 2007
  • 23 november 2007 
  • 19 december 2007 

 

Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat.

Voor meer info zie SVB.

 

 Vindt u dit een leuke site laat dan u stem horen en klik op de button Top100NL. Heel eenvoudig op button klikken en stemmen. Alvast bedankt!

 

 

 

 

Lees verder...

Vrijkomend lijfrentekapitaal

 Komt er binnenkort een lijfrentekapitaal vrij om te zetten in een lijfrente, dan dient u er zich bewust te zijn dat u maar 1 keer een keuze kan maken. U zit er de rest van uw leven aan vast. Een moment om even bij stil te blijven staan. Veel mensen die in deze situatie komen, blijven dan bij de verzekeringsmaatschappij zitten waar de verzekering tot uitkering komt. Dat is natuurlijk helemaal niet verplicht. Mijn advies is ga shoppen, het kan u duizenden euro’s opleveren.

Lees verder...