Geen Hypotheek, Wij regelen het wel!

 U kunt geen hypotheek krijgen omdat u gepensioneerd bent, op het Internet is een instantie die pretendeert daar verandering in te brengen.
Voor mensen zonder vast inkomen bij een reguliere werkgever, zoals een ondernemer, freelancer, ZZP-er of uitzendkracht, is het doorgaans moeilijk om via de 'normale' kanalen aan een hypotheek te komen.

Dit komt simpelweg omdat de meeste adviseurs en geldverstrekkers in de 'overvloedige hypotheek markt' liever niet te veel nadenken of risico lopen. Voor u als 'moeilijk' geval, liever een andere standaard aanvraag.

 

Lees verder...

Appeltje voor de dorst

 U bent gepensioneerd dan wel u zit in de VUT of een soortgelijke financiële situatie én u heeft een eigen woning. Dat is prachtig, want dan woont u feitelijk in uw appeltje voor de dorst. Maar nog veel mooier is het wanneer u vrijelijk over dat slapende kapitaal, want dat is het nu nog, kunt beschikken onder het motto “ laat uw woning nu maar eens voor u werken in plaats van andersom”.
Lees verder...

Bent u 65 jaar of ouder dan hoeft u minder belasting te betalen!

 De belastingtarieven zijn voor 65-plussers lager en er zijn speciale ouderenkortingen. Ook kunt u bij de belastingaangifte uw ziektekosten opgeven waardoor u nog meer belasting terug krijgt. Denk aan de premie voor uw ziektekostenverzekering of de kosten voor een bril of medicijnen die u niet vergoed krijgt. Doe daarom belastingaangifte, de belastingdienst kan u daarmee helpen.

Een hoop ouderen weten dit niet en er gaat dan heel wat geld verloren wat ze zo nodig kunnen gebruiken.

Vraag aan uw kinderen of een ander familielid waarmee u goed overweg kan om u te helpen. Er zijn genoeg instanties die u opweg kunnen helpen.   

Lees verder...

Extra geld van de Gemeente.

 Als u moeite heeft met rondkomen kan uw gemeente u in bepaalde situaties extra geld geven.
Stel dat uw woning rolstoelvriendelijk gemaakt moet worden, dan kunt u daar een financiële bijdrage voor krijgen. De gemeente kan u bovendien helpen dit voor u te regelen. Maar ook als u om andere redenen krap zit, kan uw gemeente u helpen! Vraag ernaar bij de ouderenwerker in uw gemeente. Deze regelingen zijn speciaal voor de 65-plusser in het leven geroepen, maak er dus gerust gebruik van.

De financiële aanvulling kan u tientjes, soms honderden euro's opleveren. De hoogte van de aanvulling is per gemeente verschillend. Dat is afhankelijk van uw inkomen, maar ook van een aantal andere zaken.

Lees verder...

Gratis Abonnementenregistratie

 Uit onderzoek blijkt dat de consument tegenwoordig niet goed op de hoogte is van alle contractuele verplichtingen die men in de loop der tijd is aangegaan.
Vaak betaalt men voor diensten zoals bijvoorbeeld abonnement op dag- en maandbladen, mobiele telefoon en/of verzekeringen, zonder dat men hier gebruik van maakt of terwijl men eigenlijk wil overstappen naar een andere aanbieder.
Op het moment dat u het wilt wijzigen bent u alweer te laat of u wordt geconfronteerd met een nieuwe rekening (dus ook te laat). ...

 

Lees verder...

ANBO kan ook voor u interessant zijn!

 Ouderen zijn vaak geen lid meer van een vakbond of andere belangenvereniging terwijl dit toch eigenlijk wel zou moeten. Ouderen vallen steeds vaker overal buiten en zeker als er niemand voor hen opkomt, zal dit steeds erger worden. Er is echter een vereniging die wel voor hen opkomt namelijk de ANBO. Het lidmaatschap is niet gratis, maar ik denk dat het er op den duur wel uitkomt.

Zoveel leden zoveel zinnen. Ieder met een eigen reden om voor de ANBO te kiezen. De een, omdat de ANBO opkomt voor de belangen van ouderen....

Lees verder...

Lagere hypotheeklasten door hogere WOZ-waarde?

 Veel mensen weten mogelijk niet dat een hogere WOZ-waarde van de woning kan leiden tot lagere hypotheeklasten. Veel geldverstrekkers zijn bereid de rente- of topopslag op de vastgestelde hypotheekrente er af te halen als de waarde van de woning voldoende is gestegen.

Een rente- of topopslag wordt meestal in rekening gebracht als de oorspronkelijke hypotheek meer bedraagt dan 75% van de executiewaarde van de woning (risico-opslag). Als echter de verhouding tussen de waarde van de woning en de openstaande hypotheek gunstiger wordt door een waardestijging, dan kan dat aanleiding zijn om één of meer renteopslagen te schrappen....

Lees verder...

Alsnog belastinggeld terug!

 Vorig jaar moest uw T-biljet binnen 3 jaar bij de Belastingdienst binnen zijn. Alleen als uw teruggaaf 454 euro of meer was, kreeg u 5 jaar de tijd. Vanaf nu is de maximumtermijn in alle gevallen 5 jaar. Werd uw verzoek om teruggaaf over 2002 afgewezen omdat de teruggaaf minder dan 454 euro bedroeg, dan heeft u tot 1 januari 2008 de tijd...

Lees verder...

Geld terug voor gemaakte ziektekosten

 Er zijn nog steeds veel mensen die nog geen belastingaangifte doen om te veel betaalde belasting terug te vragen. Ze zijn dit niet gewend of vinden het vaak te ingewikkeld.

De belastingdienst zegt leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel! Je zou je kunnen afvragen waarom doen ze dat dan niet!

Veel mensen kunnen bij de Belastingdienst geld terugkrijgen voor gemaakte ziektekosten. Dit geldt vooral voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Soms kan zelfs het betalen van een ziektekostenpremie al voldoende zijn om in aanmerking te komen voor teruggave.

Lees verder...

Ouderen vrezen komst digitale acceptgiro.

 De drie grote banken die de acceptgiro willen vervangen door de digitale nota, sluiten veel ouderen buiten. Het is de bedoeling dat de papieren acceptgiro langzaam verdwijnt en dat rekeningen vaker online worden betaald. Veel ouderen hebben echter geen toegang tot het internet, waarschuwde het Nationaal Fonds Ouderenhulp enige tijd geleden. 
    
ING, ABN Amro en Rabobank willen vanaf eind dit jaar de papieren acceptgiro langzaam vervangen door de digitale nota, waarbij klanten bijvoorbeeld een sms of e-mail ontvangen als ze een rekening moeten betalen.
Lees verder...

Bijzondere bijstand voor de lagere inkomens

 Mensen met een laag inkomen die voor hoge kosten komen te staan, bijvoorbeeld door hoge kosten vanwege handicap of chronische ziekte, kunnen vaak in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Niet alleen mensen met een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Alle mensen met weinig geld komen er voor in aanmerking, ook als het inkomen hoger ligt dan de bijstandsnorm.
De gemeente kan u ook een algemene vergoeding geven vanwege handicap of chronische ziekte, zonder dat u extra kosten hoeft aan te tonen.

Lees verder...

Recreatiehypotheek

 Bent u voornemens een tweede woning aan te schaffen om volledig van uw vrije tijd te kunnen genieten, dan hebben we hier voor u wat mogelijke adviezen. U hebt een leuk chalet gevonden maar u wilt deze wel gefinancierd hebben, dan zult u ontdekken dat het niet in alle gevallen zo eenvoudig is. Vragen als, is het van steen, eigen grond, erfpacht kunnen bepalend zijn voor het verkrijgen van een hypotheek.

Misschien wilt u de bungalow ook wel gaan verhuren om de kosten enigszins in de hand te houden. Weet dan dat er sommige maatschappijen zijn die met de huuropbrengsten rekening houden voor het verkrijgen van een hypotheek!

Lees verder...